de nederlandse film en televisie academie presenteert: lichting 2004

Lichting 2004 telt 57 studenten scenario, productie, regie fictie
en regie documentaire, interactieve multimedia/visual effects,
geluid, production design, montage en camera/licht. Zij studeren
af met acht fictie-producties, vier documentaires, twee
interactieve projecten en negen commercials.
De omvangrijke facilitaire en financiële ondersteuning uit het
beroepsveld heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit
van het eindexamenwerk. We bedanken onze sponsors,
het CoBO Fonds en de zendgemachtigden van de Publieke
Omroep voor hun bijdrage. Ook de grote inzet van acteurs, componisten
en de vele, vele andere professionals die betrokken
zijn bij de academie mag niet onvermeld blijven; hun enthousiasme
en toewijding waren buitengewoon inspirerend.

In het curriculum is in de afgelopen jaren meer ruimte gemaakt
voor kleine oefeningen en experimenten. Aanpassingen in het
lesprogramma beogen de studenten meer inhoudelijke bagage
mee te geven. We hebben Peter Delpeut uitgenodigd om in de rol
van lector een artistiek onderzoek te leiden naar het bevorderen
van verbeeldingskracht; wat moet de academie doen (of nalaten!)
om de verbeeldingskracht van studenten te bevorderen.
Onder leiding van lector Marijke Hoogenboom en in samenwerking
met de Theaterschool, het Conservatorium van Amsterdam
en de Academie van Bouwkunst is gestart met interfacultair
onderzoek naar multidisciplinaire kunstvormen. Een eerste project
betreft een onderzoek naar het verfilmen van de opera
Pelléas et Mélisande (Débussy), door studenten film, theater,
muziek en bouwkunst onder leiding van Pierre Audi.
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is in het
kader van het project Frontlinie gewerkt aan het ontwikkelen
van digitale zelfstudiemodules televisiegeschiedenis. Ook
worden gezamenlijk digitale instrumenten ontwikkeld ten
behoeve van idee-ontwikkeling en presentatie.
De academie hecht grote waarde aan deze samenwerkingsverbanden
en meent dat de onderzoeken bij kunnen dragen aan de
ontwikkeling van het vakgebied film en televisie en aan de verkenning
van grenzen tussen de verschillende kunstvormen.
De eindexamenfilms van Lichting 2003 werden uitgezonden
door de Publieke Omroep in het programma Filmlab. Een groot
aantal films werd geselecteerd voor vertoning op festivals,
waaronder de festivals in Angers, Bologna, Clermont Ferrand,
Montecatini, München, Poitiers, Rotterdam, Taipei, Tampere,
Thessaloniki en op het Nederlands Film Festival en het
International Documentary Filmfestival Amsterdam.

 

De film Untertage werd genomineerd voor het Gouden Kalf voor
de Beste Korte Documentaire, en won de Pathé-Tuschinski
Award en de AVRO-Nassenstein Prijs. Jiska Rickels, regisseur van
Untertage ontving de Filmprijs van de stad Utrecht. De Student
Camera Award (München) ging naar de director of photography
van Untertage, Martijn van Broekhuizen. De Kodak/VCP Student
Commercial Award voor de beste eindexamencommercial ging
naar Meneer Peeters van Marc de Meijer.

In het begin van het academiejaar werd afscheid genomen van
Gert Brinkers, die baanbrekend werk verrichtte voor de inrichting
van het curriculum Production Design. Hij werd opgevolgd
door Michel de Graaf, als production designer verantwoordelijk
voor ondermeer Het Zakmes, De Tweeling en Pluk van de
Petteflet. Henny van der Riet maakte gebruik van de mogelijkheid
met vervroegd pensioen te gaan. In de functie van hoofd AV
faciliteiten heeft hij een bijzonder grote rol gespeeld in het faciliteren
van het onderwijs en in de totstandkoming van het academiegebouw
aan het Markenplein.
De leden van de commissie van advies Frank Alsema, Job ter Burg,
Joop Daalmeijer, Mieke de Jong, Frans van Gestel, Digna Sinke en
Ben Sombogaart adviseerden directie en studieleiding over de
inrichting van de studie en de aansluiting met de beroepspraktijk.

We nemen afscheid van Lichting 2004. Een zeer diverse en
ambitieuze lichting, die gemotiveerd en gedreven heeft
gewerkt aan het eindexamenwerk. Eindexamenwerk dat zich
veelal kenmerkt door een zeer persoonlijke betrokkenheid bij
de gekozen onderwerpen. We vertrouwen erop dat de eigenzinnigheid
en originaliteit van deze lichting ook buiten de academie
herkend en gewaardeerd zullen worden. En verwachten
dat deze ondernemende jonge makers de ruimte zullen vinden
hun dromen om te zetten in films die zullen bijdragen aan de
ontwikkeling van de Nederlandse film- en televisiecultuur.


Marieke Schoenmakers, directeur

 

enter lichting 2004

   

this site uses flash / download flashplayer here
site design by ckoe